रुप खड्का «

रुप खड्का

N

मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधारको खाचों

मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लाई वाइनसँग तुलना गरिन्छ । वाइन जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यति

भ्याट, कर दिवस तथा करसम्बन्धी चुनावी बहस

आज १ मंसिर २०७४, मूल्य अभिवृद्धि कर एक्काइसौं वर्ष प्रवेश गरेको दिन । आज छैटौं