जोरायल गाउँपालिकाको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता «

जोरायल गाउँपालिकाको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता

जोरायल गाउँपालिकाले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभामा ५८ करोड ६३ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट पेस गरिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सबै स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक बर्षको लागी निति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम गाउँपालिकाले आयतर्फ संघीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम रु. १० करोड ३३ लाख ६१ हजार, संघीय वित्तीय सामानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने रु. १० करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदान रु. ६० लाख, संघीय विशेष अनुदान रु. १ करोड ३० लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सवारी साधन कर बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रु. ३२ लाख ५६ हजार, प्रदेश वित्तीय सामानीकरण अनुदान रु. ७० लाख ९० हजार, प्रदेश समपुरक अनुदान रु. १७ लाख २९ हजार, प्रदेश विशेष अनुदान रु. २५ लाख, गाउँपालिकाको आन्तरिक आय रु. ३८ लाख ५० हजार र चालू वर्षको नगद मौज्दात रु ५० लाख गरी कुल ५८ करोड ६३ लाख ८६ हजार आय अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै व्ययतर्फ गाउँपालिकाका ६ वटै वडा समितिको चालु तथा पूँजीगत कार्यक्रममा रु. ३ करोड ३२ लाख १० हजार, विषयगत शाखाहरूको चालु तथा पूँजिगत कार्यक्रममा रु. ४ करोड, प्रदेश र संघीय समपू्रक तथा विशेष कार्यक्रममा रु. २ करोड ३२ लाख २९ हजार, गाउँ कार्यपालिका प्रशासनिक खर्च रु. ९ करोड ५० लाख ८५ हजार, कार्यालयको पुँजीगत खर्च रु. ५५ लाख, गाउँपालिका चालु तथा पुँजीगततर्फका कार्यक्रममा रु. ५ करोड २१ लाख ६२ हजार, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त अनुदान रु. ३३ करोड ७२ लाख गरी कुल ५८ करोड ६३ लाख ८६ हजार व्यय अनुमान गरिएको छ ।

बजेटका प्राथमिकताहरू हेर्दा पहिलोमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, दोस्रोमा गाउँपालिका, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, तेस्रोमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय विकास, चौथोमा पूर्वाधार विकास, पाँचौमा ग्रामीण विद्युतीकरण, छैटौंमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, सातौंमा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका लागि जोखिम न्यूनीकरण, आठौंमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन र नवौंमा दीगो विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतका क्रममा उनले गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै उज्यालो पालिका र बेरोजगार युवाका लागि विशेष योजना ल्याउने बताइन ।
(प्रशिक्षार्थी पत्रकार : नवीन कुमार बोगटी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्