Logo

Tag: २०२३ मा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने केन्याको प्रक्षेपण

२०२३ मा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने केन्याको प्रक्षेपण

एजेन्सी- केन्याले २०२३ मा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्याको अर्थतन्त्र