१५औं योजना «

Tag: १५औं योजना

१५औं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत

राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले पन्ध्रौं (छैटौं पञ्चवर्षीय) योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । लक्ष्यका दृष्टिले

१५औं योजनाको आधारपत्र तयार पारिँदै

मुलुकको दिगो विकासका लागि १५औं योजनाको आधारपत्र (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार पार्न प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक सुरु