१२ हजार «

Tag: १२ हजार

एउटै गाउँपालिकामा १२ हजार निरक्षर

बाँके जिल्लाको कर्णालीको रुपमा परिचित बघौडा क्षेत्रको एउटा गाउँपालिकामा मात्र अझै पनि १२ हजार नागरिक

१२ हजार गुनासो फस्र्योट

गोरखामा भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा नाम समावेश हुनुपर्ने भन्दै गुनासो फाराम भरेकामध्ये झण्डै १२ हजार गुनासो फस्र्योट