स्वास्थ्य बजेट «

Tag: स्वास्थ्य बजेट

संक्रमण रोक्न अपर्याप्त बजेट

महानगरको स्वास्थ्य बजेट न्यून जनसंख्याका आधारमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तह अन्र्तगत रहेका

स्वास्थ्य बजेट २५ प्रतिशत वृद्धि

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि यसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष