Logo

Tag: स्वास्थ्य केन्द्र भवन

वडा र स्वास्थ्य केन्द्र भवन वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण

दानबहादुर बूढा मुगु जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न भएका वडा कार्यालय