स्वदेशी जडीबुटी उद्योग «

Tag: स्वदेशी जडीबुटी उद्योग

स्वदेशी जडीबुटी उद्योगलाई प्रोत्साहन

आयुर्वेदिक औषधिका सम्बन्धमा कायम केही भ्रमलाई चिर्ने हो भने नेपालभित्रै यसको बजार ठूलो छ ।