स्वच्छ खानेपानी «

Tag: स्वच्छ खानेपानी

सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न स्वच्छ खानेपानी आवश्यक

खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीसहित अन्य प्रकारका रोगको रोकथाम गर्न खानेपानी,