स्याङ्जा जिल्ला «

Tag: स्याङ्जा जिल्ला

स्याङ्जा महोत्सवको आधार कृषि र पर्यटन आर्थिक समृद्दिको पूर्वाधार

नेपालको ४ नम्बर प्रदेश गण्डकी अञ्चलअन्तर्गत पर्ने स्याङ्जा जिल्ला एक सुगम पहाडी जिल्ला हो ।