Logo

Tag: स्मार्ट ग्लास

संदिग्ध अपराधी समात्न स्मार्ट ग्लास

संदिग्ध अपराधीहरूलाई पहिचान गरी समात्नका लागि सुरक्षा नियोगहरूले स्मार्ट चश्मा (ग्लास)को प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेका