Logo

Tag: स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम

संघीय मामिलाको वित्तीय खर्च २० प्रतिशतमात्र

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशतमात्र

६९५ स्थानीय तहलाई ६ अर्ब ७ करोड

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको