सेवाग्राही «

Tag: सेवाग्राही

भत्ता वितरण नहुँदा लक्षित समुदाय मर्कामा

पुरचौडी नगरपालिकाले यस आवमा एक पटक पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा