Logo

Tag: सूचना केन्द्र मन्त्रालय

अब सहकारी भाग्यो भनेर सुन्नु पर्दैन कि !

नयाँ सहकारी एनले संस्था दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा कडाइ गरेकाले अब सहकारी भाग्यो भनेर सुन्नु

सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र मन्त्रालय मातहतमा

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीको सूचना आदान–प्रदान गर्नेका कर्जा सूचना केन्द्र सहकारी तथा