सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट «

Tag: सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट

भारतले कच्चा पदार्थ नदिएपछि सेनाको ‘इमल्सन प्लान्ट’ बन्द

भारतले गोलीगठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदिएपछि नेपाली सेनाको मकवानपुरस्थित ‘सुनाचरी