सीमान्तीकृत «

Tag: सीमान्तीकृत

सीमान्तीकृत हुनुका पीडा र रूपान्तरण

आवाजविहीन, पिछडा, दुर्गम क्षेत्रका सुविधाविहीन, दलित, पराश्रित, अपमानित, दमित, कुण्ठित व्यक्ति, समूह वा सिङ्गो देशलाई