सार्वजनिक लगानी «

Tag: सार्वजनिक लगानी

अदक्षतापूर्ण खर्च प्रक्रियाले सार्वजनिक लगानी गुम्दै

एड डाटाकी नीति विश्लेषक समन्त कष्टरले दिगो पूर्वाधारका लागि खरिदलाई बलियो बनाइ निष्पक्ष र खुल्ला

मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन कठिन

बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘उच्च आरोहणः मध्यमआय मुलुकतर्फको दिशामा’ नामक प्रतिवेदनमा समेत केही छिटपुट र