सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्था «

Tag: सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्था

१० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीमा ‘गो एएमएल’

सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।