सहकारीका सञ्चालक «

Tag: सहकारीका सञ्चालक

सहकारीमा दोहोरो सदस्यता विवाद

सहकारी ऐन–२०७४ मै व्यवस्था गरेअनुसार कात्तिकबाट सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनले दोहोरो सदस्यता

सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने

सरकारले सहकारीका संघसंस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहकारीका