सरकारी लगानी «

Tag: सरकारी लगानी

उत्पादनमूलक उद्योगमा सरकारी लगानी व्यर्थ

– उद्योग मन्त्रालयमातहतका १४ मध्ये दुईमात्रै संस्थान सञ्चालनमासरस्वती ढकालउद्योग मन्त्रालय मातहतका रहेका १४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये

आवश्यक छैन सरकारी लगानी

जतिसक्दो धेरै प्रकारका काम निजी क्षेत्रबाट गराउने र निजी क्षेत्रको नाफा बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ