सरकारको लाचारी «

Tag: सरकारको लाचारी

सरकारको लाचारीले कृषकलाई बर्सेनि रासायनिक मलको समस्या

मुलुकमा बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने