सरकारको आर्थिक नीति «

Tag: सरकारको आर्थिक नीति

सरकारको आर्थिक नीति अस्पष्ट, अव्यावहारिक र ढुलमुले

दुईतिहाई नजिकको बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि निर्वाचित वाम सरकारले अढाई वर्ष पूरा गरिसक्दा आर्थिक ढाँचा