समुदायको सारथी «

Tag: समुदायको सारथी

सहकारी : समुदायको सारथी

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै सहकारी संस्था चाहिँदैन, अब संस्था एकीकरण, पुनर्गठन हुँदै थोरै तर,