समानुपातिक विकास «

Tag: समानुपातिक विकास

समानुपातिक विकासमा हेटौंडाको ध्यान

तहः हेटौंडा उपमहानगरपालिकावडाः १९जिल्लाः मकवानपुरप्रदेशः बागमतीक्षेत्रफलः २६१ वर्ग किमिपूर्वाधारः तेस्रो ठूलो औद्योगिक क्षेत्र, केन्द्रीय खेलकुद