समानीकरण अनुदान «

Tag: समानीकरण अनुदान

समानीकरण अनुदान कर्णालीलाई बढी

आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) का लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको निम्ति प्रदेश तहको लागि ९९

प्रदेशलाई १५ अर्ब र स्थानीय तहलाई सवा अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने राजस्व बाँडफाँट र