समस्याग्रस्त सहकारी «

Tag: समस्याग्रस्त सहकारी

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन अलपत्र

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनको काम फेरि अलपत्र परेको

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ