सबै कानुन सहकारीमैत्री बनाउन पहल गर्ने «

Tag: सबै कानुन सहकारीमैत्री बनाउन पहल गर्ने

सबै कानुन सहकारीमैत्री बनाउन पहल गर्ने

सहकारीकर्मीहरूले सहकारी संघ÷संस्थामार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनलाई सहकारीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता