संसाधन «

Tag: संसाधन

मानव संसाधन विभागको सट्टा च्याटबोट

कार्यालयभित्र हुने उत्पीडनको गुनासो सुन्न अब कम्प्युटरको प्रयोग हुने भएको छ । कुनै पनि कार्यालयमा

एचआरमिट–२०१८ चैत ५–६ गते

मानव संसाधन पुँजीलाई विकसित गर्ने तथा सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ग्रोथ सेलर्सले मानव संसाधन भेलाको ११औं