संवैधानिक अधिकार «

Tag: संवैधानिक अधिकार

आप्रवासी घरेलु महिला श्रमिकका संवैधानिक अधिकार

सरकारले आफ्ना नागरिक सुरक्षित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता तथा आफ्ना राजदूतावासलाई सक्रिय रूपमा परिचालन

रोजगारीको हक संवैधानिक अधिकार

सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी, कलकारखाना तथा व्यवसायको सुरक्षा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।