संघीय शासन प्रणाली «

Tag: संघीय शासन प्रणाली

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाको व्यवस्था, अवस्था र आवश्यकता

संघात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने

संघीय शासन प्रणाली र सरकारको कार्यक्षेत्र

आर्थिक विकास र विस्तारमा नीतिगत व्यवस्था गरी उत्पादन, लगानी र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर

प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिति

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका