श्रम अडिट «

Tag: श्रम अडिट

श्रम अडिटको लक्ष्य पूरा गर्नै कठिन

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए- नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने कार्यलाई

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट र महत्व

सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न पुँजी, श्रम र कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता हुन्छ । यसका

२ महिनामा ४० प्रतिष्ठानको श्रम अडिट

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट

रोजगारदाताले अब ‘श्रम अडिट’ गराउनुपर्ने

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट