Logo

Tag: श्रमिक सुरक्षा

श्रमिक सुरक्षाको चर्चा र बहस

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य प्रस्ट रूपमा किटान गरी श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश