शासकीय व्यवस्था «

Tag: शासकीय व्यवस्था

कोभिडको दोस्रो लहर र शासकीय व्यवस्था

संक्रमणको दर मात्रै होइन कि मृत्युदर पनि पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी भएकाले दोस्रो

कोभिड–१९ र शासकीय व्यवस्था

साधारणतया पपुलिस्ट नेताहरूले विभिन्न समयमा यो रोगका बारेमा गरेको अप्रासंगिक र विज्ञानमा आधारित नभएको विचारका