व्यावसायिक प्रतिष्ठान «

Tag: व्यावसायिक प्रतिष्ठान

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट र महत्व

सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न पुँजी, श्रम र कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता हुन्छ । यसका

९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान करको दायरामा

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका गतिविधीको सही तथ्याँक उपलब्ध गराउने लक्षसहित शुरु भएको आर्थिक गणना सकिएको छ