विषयगत सहकारी «

Tag: विषयगत सहकारी

बचत होइन विषयगत सहकारीको खाँचो

सहकारीको जन्म बेलायतमा सन् १८४४ मा भएको हो । सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक,

विषयगत सहकारीको वित्तीय कारोबारमा अंकुश

सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियममा उल्लेख भएको मुख्य उद्देश्यअनुसार काम गनुपर्ने भएको छ । विभिन्न विषयगत