विश्व रग्बी «

Tag: विश्व रग्बी

नेपाल रग्बी संघलाई विश्व रग्बीको सदस्यता

नेपाल रग्बी संघलाई विश्व रग्बीको मान्यता प्राप्त भएको छ । बिहीबार संघले सूचना जारी गर्दै

‘एसियामा १० लाख’ मैदान बाहिर प्रभावको लक्ष्य नजिक विश्व रग्बी

विश्व रग्बिको ‘प्रोजेक्ट एसिया १० लाख’ लक्ष्यको मुख्य अंगका रूपमा रग्बि विश्वकप–२०१९ मैदान बाहिर प्रभाव