Logo

Tag: विश्व भन्सार संगठन

भन्सार दिवसको महत्त्व

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संगठनले २०२३ लाई ‘अर्को पुस्ताको पालनपोषण गर्न समर्पित गर्दै छ : भन्सारमा ज्ञान

भन्सार मापनको डिजिटल रूपान्तरण

राजस्व परिचालनमा महत्व पूर्ण योगदान पु-याउने भन्सारका प्रत्येक कार्यले उद्योग र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्ने