विद्यालय शिक्षा «

Tag: विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षामा लगानीको व्यवस्था र अवस्था

देश संघीयतामा गइसकेपछि विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा परेको भए

विद्यालय शिक्षा सुधारका सूत्र : ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र बिकाऔं

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई

विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक क्यालेन्डरको महत्व

कार्यक्रमहरूको गति र प्रगतिको समीक्षा गरी समयमा नै सच्याएर सुधार ल्याउन सचेत पार्ने एक सशक्त