विद्यार्थीको हातमा «

Tag: विद्यार्थीको हातमा

एक महिनामा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउन निर्देशन

संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई एक महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरुको हातहातमा पु-याउन

विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने सरकारी दाबी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोईरालाले ५ जेठेभित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक