Logo

Tag: विज्ञ भट्ट

गहुँ विज्ञ भट्टलाई ओली स्मृति राष्ट्रिय कृषि पुरस्कार

गहुँ वैज्ञानिक मदनराज भट्ट रुद्र गौरी अम्बिका ओली प्रतिष्ठान राष्ट्रिय पुरस्कारले पुरस्कृत भएका छन् ।