विकासोन्मुख राष्ट्र «

Tag: विकासोन्मुख राष्ट्र

विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कि नहुने

आफ्नै सिर्जना, मेहनत, समर्पण एवं योजनाबद्ध विकासबाट मात्र कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन्छ । हाल

‘विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन हतार नगरौं’

निजी क्षेत्रले नेपाललाई तत्काल अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुन हतार नगर्न सरकारलाई