ल्याब सेवा «

Tag: ल्याब सेवा

न्यून शुल्कमा गाउँमै ल्याब सेवा

जुम्ला-जिल्लाकै दुर्गम हाडसिंजा स्वास्थ्य चौकीमा सुगमका अस्पतालमा भन्दा सस्तो शुल्कमा ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको छ

जुम्लाका दुर्गम स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा

जुम्ला-संघीयतापछि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारका क्षेत्रमा केहि परिवतन अबस्य भएको छ । असीमित नागरिकका अपेक्षा, चाहनाअनुसार