लानइनमा «

Tag: लानइनमा

राष्ट्रिय प्रसारण लानइनमा जोडियो २५ मेगावाट सिंगटी आयोजना

२५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत् आयोजनकोे विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले