रोजगारमुखी «

Tag: रोजगारमुखी

कम ग्रेड ल्याउनेलाई रोजगारमुखी व्यावसायिक तालिम

एसईईमा बढी ग्रेड ल्याउनेको तुलनामा कम ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी नै छोटो समयमै धेरै संख्यामा रोजगारमुखी

रोजगारमुखी होटल म्यानेजमेन्ट शिक्षा

काठमाडौं । रोसनी भण्डारी नेपाल एकेडेमी अफ होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) कलेजमा ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट