राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली «

Tag: राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली

भन्सारमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली

सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । भन्सार जाँजपास

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु हुने

आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आवद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार

आयात–निर्यात सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली

सरकारले आयात तथा निर्यातलाई सहजीकरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली सुरु गर्न लागेको छ । आयात