Logo

Tag: राष्ट्रिय आयोजना बैंक

सहमति प्राप्त आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने

काठमाडौं– सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का लगाउनुपर्ने

आयोजना बैंक एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कोतिर

अध्ययन र पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने हेतुले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना