यूटिएल «

Tag: यूटिएल

इन्टरनेट विस्तारको योजनामा ढिलाइ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न सम्झौता भएका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

शर्त उल्लंघन गरेपछि स्मार्ट र यूटिएललाई जरिवाना

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दाको शर्तअनुसार काम नगरेपछि