मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक «

Tag: मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक

सरकारी अध्ययनले नै भन्यो– मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक

बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । तरकारीमा गरिएको विषादी परीक्षण,