मुगूम कार्मारोङ «

Tag: मुगूम कार्मारोङ

मुगूम कार्मारोङलाई नमुना गाउँपालिका बनाउँछु

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिने जिल्ला हो मुगु । यहाँ एक नगरपालिका र

विकासमा जनसहभागिता बढाउँदै मुगूम कार्मारोङ

प्रदेश : कर्णालीजिल्ला : मुगुस्थानीय तह : मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिकाजनसंख्या : ५,३९६क्षेत्रफल : २,१०६.९१ वर्ग