मार्न «

Tag: मार्न

खोलामा माछा मार्न प्रतिबन्ध

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले स्थानीय खोलामा विभिन्न जातका १० हजार माछाका भुरा छोडेको छ ।मत्स्य विकास

खोलामा माछा मार्न प्रतिबन्ध

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिले स्थानीय खोलामा विभिन्न जातका १० हजार माछाका भुरा छोडेको छ । मत्स्य